Subscribe to Diggly

خیلی کار داشتم اما واقعا نتونستم از این مقاله بگذرم . مدت زیادی نیست که از لینوکس استفاده می کنم اما خیلی بیشتر از تمام سال هایی که با ویندوز سر و کار داشتم از این مدت لذت بردم . 
"لینوکس ، ویندوز نیست" نام مقاله ای است که می خواستم معرفیش کنم. بخوانید و لذت ببرید. (در اینجا)