Subscribe to Diggly

گفته بودم که در جریان لحظه به لحظه مشکل بلاگر هستم . این ایمیلی است که امروز از طرف جناب آقای فرخی رئیس بخش فنی داتک دریافت کردم.

بلاگر باز شد !

از تلاش و پیگیری های آقای فرخی ، خانم ارشد و خانم موحدی فرد تشکر می کنم.