Subscribe to Diggly

همیشه وارد کردن این حروف Verification که برای تشخیص اسپم هستند دردسر بوده ، از هیچ چیز توی وب به این اندازه متنفر نیستم که لغات ناخوانا رو که معلوم نیست با حروف بزرگ نوشته شده اند یا کوچک رو توی این box ها وارد کنم.
 

از هر کسی انتظار داشتم به جز این گوگولی ! آخه گوگولی تو که بی ادب نبودی ! کی بهت یاد داده این حرف ها رو؟ نکنه بازم با این مایکروسافت گشتی؟

برای دیدن سایز واقعی عکس ،  یا اینجا یا بر روی عکس کلیک کنید.