Subscribe to Diggly

این موزیلا نذاشت جوهر این خبر آمدن فایرفاکس 2.0.0.10 خشک بشه ها . امروز در حال گذاشتن کامنت برای یکی از عزیزان وردپرسی بودم که یه دفه یه پنجره باز شد که هی آقا آپدیتش کن 2.0.0.11 اومد ! در کمال تعجب گفتم جل الخالق فایرفاکس رو که تازه آپدیت کردیم نکنه Spyware ای چیزی باشه ؟ آخه فایرفاکس و Spyware ؟ اصلا با عقل جور در میاد؟ به هر حال توکل بر خدا کردیم و کردیم و در مورد تغییرات انجام شده این گونه خواندیم که در ورژن قبلی یعنی 2.0.0.10 ، با برخی از سایت ها سازگاری مناسبی وجود نداشته که در این ورژن جدید که 2.0.0.11 می باشد این مشکل برطرف شده است . پس آپدیت کنید اگر هم هنوز از آن دسته از افرادی هستید که به دلیل نبودن امکانات و رسانه از دیگران دور مانده اید و با فایرفاکس آشنایی ندارید ، می توانید بزرگ ترین لطف زندگیتان را در حق خودتون با دانلود کردن آخرین ورژن فایرفاکس از اینجا انجام دهید.