Subscribe to Diggly

اگر اهل نظم و ترتیب و برنامه ریزی باشید برنامه ای که اینجا معرفی می کنم به دردتون می خوره . برنامه ای با نام Tasque برای مدیریت کارهای روزمره . این برنامه حجم بسیار کمی داره و به راحتی از ترمینال با اجرای دستور زیر قابل نصب است :
$sudo apt-get install tasque
پس از نصب برنامه و اجرای آن با محیط ساده ای مانند زیر روبرو خواهید شد :‌می توانید به سادگی کاری را برای انجام دادن به لیست خود اضافه کنید و برای انجام آن اولویت های بین ۱ تا ۳ را انتخاب کنید . می توانید برای کاری که می خواهید انجام دهید زمان تعیین کنید و همچنین با یک راست کلیک بر روی کار مورد نظر می توانید درباره کاری که می خواهید انجام دهید چند خطی بنویسید و آن را ذخیره کنید تا موقع انجام آن کار به نکاتی که در یادداشت نوشته اید دقت کنید . طبیعی است که پس از انجام هر کاری کنار آن را تیک می زنید که باعث می شود برنامه آن را خط بزند و کم رنگ نشان دهد یعنی آن کار انجام شد. این برنامه همچنین قابلیت های دیگری از جمله همکاری با سایت "Remember The Milk" را داراست که شما می توانید کارهای خود را با آن Sync کنید .