Subscribe to Diggly

کپی رایت حق قانونی نویسنده و یا خلق کننده مطلبی است برای در اختیار داشتن حقوق نسخه های منتشر شده از آن مطلب. قوانین مختلفی در سراسر دنیا برای قانون کپی رایت یا حق انتشار وجود دارد اما همگی به یک موضوع اشاره دارند که استفاده از هر چیزی که خلق کننده آن کس دیگری باشد تنها با اجازه آن شخص ممکن است. در اکثر کشورها برای رعایت نکردن کپی رایت جریمه های سنگینی را اعمال می کنند و البته در کشورهای پیشرفته این فرهنگ و قانون کاملا جا افتاده و کمتر کسی دیده می شود که از این قانون تخطی کند.

قانون کپی رایت باعث پیشرفت جوامع و احساس امنیت می شود . ایران نیز از این جوامع مستثنی نیست و برای پیشرفت نیاز به این قانون احساس می شود اما کدام قانون؟ در ایران که قانونی وجود ندارد! به همین دلیل از دوستانی مانند : جادی ،  دکتر مجیدی ، نوید کاشانی ، MicroDump ، منیری و بقیه عزیزان دعوت می کنم تا بیایید و بر روی قوانین کپی رایتی که برای حفظ سلامت وب فارسی بسیار حائز اهمیت است فکر کنیم و قوانینی را برای این موضوع ایجاد کنیم و اصلا کپی رایت را تعریف کنیم ، چرا عده ای که از وجود یا اهمیت این قانون اطلاعی ندارند باید آن را رعایت کنند؟

1 comments:

MicroDump

سلام دوست عزیز
ببخشید اگر دیر جواب دعوت شما را می دهم.
اول از همه از دعوتی که از من کردید تشکر می کنم, ان شاءالله دارم روی این موضوع فکر می کنم. به نظرم کار به این راحتی ها هم نیست. نیاز به هم فکری زیادی دارد.
با تشکر