Subscribe to Diggly

همون طور که توی عکس می بینید یه موش مثل بنز جلوی یه گربه وایساده و تکون نمی خوره . خوب شاید بگید عکس ساختگیه اما نیست این عکس رو عکاس رویترز انداخته . دانشمندان ژاپنی به تازگی کشف کرده اند که که ترس به حس بویایی مرتبط است و این موضوع را با برداشتن برخی از گیرنده های عصب بویایی در مغز موش ها اثبات کردند،موشها رفتار شجاعانه و بدون ترس از خودشون نشان دادند. فکر کنم تا چند روز دیگه این موشه در اثر توهم بتونه این گربه رو هم قورت بده شاید فقط با برداشتن یه عصب دیگه ! چی کارا که نمی کنند این دانشمندان .

[via REUTERS]