Subscribe to Diggly

Lo Piccolo متولد در Palermo متولد شد.او راننده رئیس مافیای محله خودش یعنی Rosario Riccobono که در جنگ دوم مافیایی کشته شد بود.او بعد از مدتی به فرقه Corleonesi پیوست و بعد از مدتی توانست نفوذ زیادی در Palermo یعنی محل تولدش پیدا کند.او و پسرش Sandro Lo Piccolo مظنون بسیاری از حوادث تروریستی درPalermo هستند. Salvatore Lo Piccolo صبح پنجم نوامبر 2007 به همراه پسر 32 ساله اش توسط پلیس ایتالیا بعد از 25 سال تعقیب دستگیر شد.